با شعار نمی‌توان از مهاجرت روستائیان جلوگیری کرد
تاریخ : یکشنبه 9 آذر 1393
نویسنده : مد یر


سنت های خوب معمولاً اگر خوب از آنها نگهداری و حراست نشود به مرور زمان دچار گیروبندهایی می شود كه نه تنها خوبیهای آن از بین می رود بلكه برای نسل های بعدی موجب گرفتاری و زحمت می شود .

یكی از آن سنت ها كه دچار آفت و آسیب شده و خوبی های آن تحت الشعاعِ مشكلات قرار گرفته است مراسم ختم اموات و عزاداری برای اموات و خویشاوندان می باشد .اگر آسیب زدایی بكنیم و آفات را برطرف كنیم بسیار مفید و بابركت خواهد بود واگر آسیب زدایی نشود روز به روز بیشتر به یک سنت دردسر آور تبدیل خواهد شد .

آنچه سنت است این كه وقتی مؤمنی در حال فوت است و یا فوت می كند:

1.اگر پیش از فوت بیمار شود،او را عیادت کنند زیرا عیادت بیمار بسیار ثواب دارد و موجب آمرزش گناهان بیمار و عیادت كنندگان او می شود (كه خود عیادت بیمار نیز آدابی دارد ).

2.پیش از فوت باید حتماً وصیت كند و حتی وصیت نامه مؤمن باید همیشه زیر بالش او باشد وترتیبی دهد که حقی نه از خدا ،نه از مردم بر عهده او نباشد.

3.هنگام فوت او را رو به قبله كنند ،شهادتین را به او تلقین كنند و...

4.پس از فوت كارهای واجب او را انجام دهند مانند :غسل ، كفن كردن و حنوط و نمازو سپس خاكسپاری .

5.از حقوق مؤمن است كه پس از فوت در تشییع جنازه او حاضر شوند و او را با عزت و احترام به خاك بسپارند که تشییع جنازه مؤمن نیز از حقوق اسلامی است و ثواب بسیار دارد .

6.مؤمنین به بازماندگان میت تعزیت و تسلیت (سرسلامتی ) گویند و آنها را به صبر و بردباری كه ثواب فراوان دارد توصیه نمایند .

7.چون خانواده میت مصیبت زده اند و حوصله غذا درست كردن ندارند، همسایگان و مؤمنین دیگر، تا سه روز غذا درست كنند و به خانه میت بفرستند كه مصیبت دیدگان نخواهند به زحمتِ غذا درست كردن بیفتند !!به این بند خوب توجه كنید كه سنت اسلام چیست و امروز رسومات چیست؟!

8.وبالاخره در حق مؤمن كه فوت شده دعا كنند ،نمازِ شبِ اولِ قبر برایش بخوانند، اگر كسانی بر او حقی دارند آنها را راضی و برای میت حلالیت بطلبند ،حق بدهكاران را ادا كنند، اگر وصیت كرده دقیقا به وصیت او عمل شود، اگر صغیر ویتیم دارد ازآنها نگهداری ومراقب اموال صغیر باشندكه هدر نرود، اگر خمس ،زكات و    مظلمه ای بر عهده او است ادا كنند، یا اگر نماز از وی فوت شده،روزه فوت شده، یا حج واجبی برگردن میت است آنها را ادا و میت را از زیر دین خدا وخلق خدا بیرون آورند .

ملاحظه می فرمایید كه آنچه سنت است و اسلام دستور داده و باید انجام گیرد اینها است ولی خبری از مراسم سوم ،هفته ،چهلم ،سال ،سال اول ،دوم و...نیست .همچنین خبری از شام و نهار سنگین و كمر شكن، آن هم چند روز، نیست ؛یكی از رسومات غلط هزینه های سنگین مراسم ختم است برای بازماندگان به ویژه آن هایی كه ندارندكه بسیار مصیبت و غمش بیشتر از غم از دست دادن شخص فوت شده است و بسا تا چند سال ،باید بدهی هزینه های میت را بدهند كه مردم  خورده اند و رفته اند !!

چنان كه در سنت اسلامی اثری از خریدن قبرِگران و چند میلیونی، یا سنگ قبر چنین و چنانی و كفن قیمتی و سایر رسومات دست و پا گیر نیست و تازه بسا این هزینه های سنگین هیچ نفعی برای مرده نداشته باشد و شاید حلال هم نباشد، اگر میت بدهكار است یا صغیر داشته باشد .

بعضی هزینه ها هم برای چشم و هم چشمی و آبرو و حرف مردم است و نه برای خدا و آمرزش میت؛كه مثلاً اگر خوب خرج نكنیم مردم حرف می زنند ،آبرویمان می رود و...!

اینك اگر بخواهیم سنت های اسلامی را احیا كنیم كه برای میت هم سودی داشته باشد چند پیشنهاد برای كسانی كه گوش شنوا دارند داریم :

1.شام و نهار و هزینه هایی از این دست به كلی از مراسم ختم ها حذ ف شود تا آنان كه ندارند دعایمان كنند و مصیبت آنان دوتا نشود و آنها كه دارند تمام هزینه نهار و شام را بریزند به حساب کمیته امدادیا جهت جهیزیه و درمان نیازمندان و بی خانمان ها و فقیران و فیش آن را به همراه اعلامیه چاپ كنند تا مردم متوجه شوند و پشت سرمان حرف نزنند، این كار قطعاً بار میّت را سبك و اجر او را مضاعف و دعای نیازمندان را همراه خواهد داشت: واگر به عنوان رد مظالم باشد بخشی از دین میت را هم ادا خواهد كرد .

2.در جلسات ختم فقط با یك چای و حداكثر یك كیك پذیرایی شود و به جای این كه تمام وقت مجلس به مداحی و قرائت قرآن سپری شود ده تا بیست دقیقه از دو سخنرانی كوتاه در میان جلسه و با فاصله استفاده شود، تا هم میت بهره ببردو هم مردم و شركت كنندگان موعظه شوند، و عبرت بگیرند و برای خودشان فكری بكنند .عدم استفاده از سخنرانی و موعظه در مجالس ختم جنایت است بر میت و خیانتی است به شركت كنندگان و خسارتی است برای اسلام .در مجالس ختم باید از مسائل وصیت ،مال صغیر،دیون میت ،عمل صالح و كوتاهی ها ،معاد ،برزخ ،حساب و میزان اعمال ،پل صراط ،بهشت و دوزخ و در یك كلمه موعظه، بیان و گفتگو شود وگرنه هدر دادن عمر و هزینه های آن چنانی برای میت سودی نخواهد داشت ،در دنیایی كه از هر فرصتی برای ضربه زدن به اسلام ،به انقلاب ،به قرآن و اعتقاد مردم استفاده می كنند چرا از چنین مجالس و جمعیت هایی ما استفاده نكنیم !در مجالس ختم ،نفوس آمادگی موعظه و پندپذیری را دارند از این فرصت ها خوب استفاده كنیم :كَفی بِالْمَوْتِ واعِظاً؛ مرگ وسیله موعظه و پند دهنده خوبی است ،عیادت از بیمار موعظه است ،تشیع جنازه موعظه است ،قبر ،قبرستان و این كه سفارش به زیارت قبور شده است موعظه است ،مجالس ختم نیز باید موعظه باشد .

3.سنگ قبر گران ویا ارزان نقشی در عاقبت به خیری میت ندارد، لذا از خرج هایی كه جنبه اسرافكاری دارد باید پرهیز شود و ثلث میّت در صورت وصیت یا رضایت ورثه بدون داشتن صغیر صرف امور خیریه ،وقف وصدقات جاریه شود كه موجب عمران و آبادانی و رفع نیازمندی ها و علو درجات میت گردد .

4.از وظایف هر مسلمان وصیت كردن است ،وصیت مخصوص بیمار یا سالخوردگانی كه آفتاب لب بام و پایشان لب گور است نیست . حتی جوانان نیز باید وصیت كنند ،با این مرگ های ناگهانی ،تصادفات كه بسا در یك لحظه همه چیز تمام می شود !همه باید به فكر مرگ و مردن باشیم ،وصیت كردن عمر را طولانی می كند و كسی نباید از آن بترسد .اگر كسی صغیر دارد باید حتماً وصیت كند و فرد مورد اعتمادی را قیّم فرندان صغیر خود قرار بدهد، اگر نماز یا روزه قضا شده دارد وصیت كند . اگربدهكاری به كسی دارد یا خمس و زكاتی بدهكار است یا مهریه و قباله همسرش را نداده یا از كسی بستانكار است وصیت كند و بازماندگان را بلا تكلیف رها نكند، واگر به كسی ستمی روا داشته یا حقی را ضایع كرده یا آبرویی را ریخته یا تهمتی زده یا غیبتی انجام داده حلالیت بطلبد و همراه خود به آن عالم نبرد كه بسیار سخت خواهد بود .

5.یكی دیگر از رسومات غلط این كه وقتی فردی فوت می كند اگر دختر یا پسری عقد باشند و آماده عروسی، آن عقد و عروسی را یك سال عقب می اندازند !می گویند فلانی بدش می آید ! فلانی ها حرف می زنند ! و خدا نكند از شانس برگشته هرچند ماه یكبار یك فرد سالمند از آن طایفه و فامیل فوت كند ،گاهی چند سال عروسی دو جوان را عقب می اندازند كه این سنت نیز باید اصلاح شود و حداكثر پس از سوم و هفته بتوانند به خانه بخت بروند .

6.و نکته پایانی این که در بعضی فرهنگ ها ،کسی که فوت می کند همسرش حق شوهر کردن ندارد و هرچند جوان یا میان سال باشد باید تا آخر در کنج تنهایی و غربت بماند تا بمیرد و همه برای او ریاست می کنند . پسران ،دختران ،دامادها ،فامیل ها که زشت است ،عیب است ،آبرویمان می رود و...که بسیار اسفبار است ،اسلام پس از تمام شدن عده وفات ؛چهار ماه و ده روز، اجازه ازدواج مجدد می دهد و این حق یک زن است که شوهر کند ،جلوگیری از این حق گناه کبیره است به ویژه اگر به هر دلیلی زن نیاز به شوهر کردن داشته باشد ! چرا راضی می شوند خواهرشان ،مادرشان و...به گدایی و التماس به کمیته امداد و بهزیستی و غیره بیافتد ولی حاضر نیستند خرج او را بدهند، یا زمینه ازدواج مجدد او را فراهم کنند ،این رسم غلط گناه است ،تضیع حق است ،قطع رحم است ،علاوه بر این که زیان های اجتماعی اخلاقی و اقتصادی را نیز به دنبال دارد و متأسفانه چون زنان بی شوهر تن به ازدواج مجدد نمی دهند ،مردان همسر از دست داده نیز گاهی چندین سال باید بدون همسر زندگی کنند و از یک مونس و همدم که اسلام به او حق داده محروم باشند ! می بینیم که اصلاح سنت ها یک ضرورت دینی و اجتماعی روز است، کمر همت ببندیم و مردانه وارد میدان عمل بشویم و آنها را اصلاح کنیم

بیایید از روستا و شهر خودمان شروع کنیم تا فرهنگ سازی صورت گیرد.

 
.  -  .

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
آخرین مطالب
   
داغ کن - کلوب دات کام
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات